Blog

戛纳节向“无知”的世界领导人发出警告

By zana 0 Comment 2019年5月15日

         戛纳电影节已经开始,其评委会主席指责世界各国领导人以“愤怒和谎言”执政。           […]

世界需要的“奇迹矿物”!

By zana 0 Comment 2019年5月13日

        在马拉维的布兰太尔,一群农民聚集在一堆可以帮助塑造非洲未来的材料周围。它看起来并不多,但他们需 […]

澳门葡京这个地方最终还是让你上瘾了

By zana 0 Comment 2019年5月9日

         澳门赢得了东方拉斯维加斯的称号,因为它是赌城的天堂,但它也是一个美丽而上瘾的城市,拥有清晰的 […]